Breaking News
Home » Danh bạ

Danh bạ

Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam

Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong hoạt động của Hội. Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam tự lo liệu kinh phí và phương tiện hoạt động. HIỆP HỘI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM (Tên Tiếng Anh: Vietnam Association of Manpower Supply) Điện thoại:0437763315; fax: 0437763312  Email: hhxkldvietnam@vamas.com.vn; website: …

Read More »